โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ภาพกิจกรรม
28 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแนวคิดห้องเรียนอนาคต (FUTURE CLASSROOM MODEL)

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,13:13   อ่าน 193 ครั้ง