โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,08:53   อ่าน 25 ครั้ง