โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการดำเนินงานนโยบาย จุดเน้น สพฐ.
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
"Thai มีงานทำ"แพลตฟอร์มรวมตำแหน่งงานรัฐและเอกชน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
แจ้งกำหนดการการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการเปิด/ปิด ภาคเรียน ฉบับแก้ไข
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65
20 กันยายน 2565 วันเยาวชนแห่งชาติ ประวัติและความเป็นมา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการรับอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
เปิดรับสมัครเรียนเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 65
ประกาศ เลื่อน การจัดการเรียนการสอนแบบ On site ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
ประกาศ การเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ Onsite
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
ประกาศ การปรับรูปแบบการเรียนการสอนทุกระดับชั้น (Online) วันที่ 4-10 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
ประกาศ การรับวัคซีนเข็ม 2 Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 (รอบ2)
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On-Site
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
รายงานการฉีดวัคซีน (Covid-19) ของโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
ประกาศ การรับวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (รอบ2)
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการรับวัคซีน Pfizer เข็ม 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64