โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
10 มีนาคม 2566 เปิดบ้านวิชาการอนุบาล
       วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล (Project Approach) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ณ อาคารอุดมสมบูรณ์ราษฎร์บูรณะ โดยมีการจัดแสดงผลงาน  ของนักเรียนตามโครงการที่นักเรียนสนใจ ในการนี้คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในแต่      ละห้อง ซึ่งโครงการได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
 
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,10:24   อ่าน 20 ครั้ง