โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
10 มีนาคม 2566 มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว
       วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนางสาวสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ดำเนินการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ให้กับห้องเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานระดับ ดีเด่น  ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียน
 
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,10:25   อ่าน 20 ครั้ง