โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
12 มีนาคม 2566 รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนางสาวสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน มอบหมายให้คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโรงเรียน      พร้อมทั้งแจ้งแนวปฏิบัติให้กับผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาต่อไป
 
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,15:42   อ่าน 10 ครั้ง