โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
14 มีนาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
    วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนางสาวสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง ๓ ท่าน มอบหมายให้ทีมงานวิชาการ  เข้าร่วมการประชุม     เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Sar) ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินงานที่ถูกต้องและยังได้รับการแนะนำให้สถานศึกษามีการจัดทำตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและการประเมิน IQA อีกด้วย
 
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,15:44   อ่าน 17 ครั้ง