โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
15 มีนาคม 2566 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
    วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนางสาวสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน มอบหมายให้คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นำนักเรียนเข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่ในการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ และทำให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อไป
 
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,15:47   อ่าน 14 ครั้ง