โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
15 มีนาคม 2566 ร่วมMOE ในโครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE
    วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)ภายใต้การนำของนางสาวสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุพัตรา สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนนักเรียน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการอบรมแกนนำ TOBE NUMBER ONE พัฒนาด้านศักยภาพแกนนำ TOBE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและเครือข่ายกับโรงเรียนสามพรานวิทยา              เพื่อยกระดับให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีคุณครูปวีณา โมราสุท เป็นผู้ควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,15:51   อ่าน 16 ครั้ง