โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
15 พฤษภาคม 2566 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566
       วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนางสาวสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถน้ำในการล้างทำความสะอาดบริเวณต่างๆในโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทางเทศบาลมา ณ โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,16:41   อ่าน 15 ครั้ง