โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
15 พฤษภาคม 2566 ฉีดพ่นหมอกควันยากันยุง
       วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนางสาวสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาล             ตำบลบางกระทึก ในการนำเจ้าหน้าที่เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทางโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,16:42   อ่าน 16 ครั้ง