โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
24 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลบางกระทึกเข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบางกระทึก ในการนำเจ้าหน้าที่เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทางโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,14:52   อ่าน 28 ครั้ง