โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
12 มิถุนายน 2565 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะครูประจำชั้นและรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ของบุตรหลาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,21:15   อ่าน 14 ครั้ง