โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
13 มิถุนายน 2565 รับมอบทุนจากมูลนิธิช่วยเด็กยากจนดอนหวาย
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนในการรับมอบทุนมูลนิธิช่วยเด็กยากจนดอนหวาย ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการกองทุนมูลนิธิเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 195 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,500 บาท ทางโรงเรียนวัดดอนหวายขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,21:17   อ่าน 9 ครั้ง