โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
13 มิถุนายน 2565 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยรับตรวจ (เกณฑ์ สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน รับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยรับตรวจ (เกณฑ์ สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขอขอบคุณคณะกรรมการนักวิชาการตรวจสอบภายใน มา ณ โอกาสนี้ ในการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานที่สมบูรณ์ต่อไป

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,15:58   อ่าน 9 ครั้ง