โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
      วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม        หล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,10:01   อ่าน 4 ครั้ง