โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
20 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อแจ้งผลการดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในรูปแบบ On-site ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย เป็นประธานในการประชุม โดยได้รับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,10:05   อ่าน 3 ครั้ง