โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
27 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,10:08   อ่าน 3 ครั้ง