โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
28 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กับวัดดอนหวายและชุมชนดอนหวาย
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน นำตัวแทนคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กับทางวัดดอนหวายและชาวชุมชนตลาดน้ำดอนหวาย เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,10:10   อ่าน 3 ครั้ง