โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
27 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวรุ่นใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวรุ่นใหม่ในหัวข้อการถดถอยทางการเรียนรู้สู่แนวทางการช่วยเหลือ/แก้ปัญหาด้วยบริการแนะแนว และการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัวเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ โดย อ.เสมา เดชะดิลก และ  อ.วรรณีย์ เล็กมณี ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวให้เกิดความเข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมายคือครูแนะแนวระดับชั้นประถมศึกษา และครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,12:12   อ่าน 34 ครั้ง