โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
30 สิงหาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูกลุ่มสาระภาษาไทย
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ และกิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,11:59   อ่าน 25 ครั้ง