โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
31 สิงหาคม 2565 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ท่าจีนศึกษา
       วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์ท่าจีนศึกษา” ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย (การสานของเล่น) และการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยวิทยากรนักเรียนกลุ่ม “นักสืบสายน้ำ” 

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,12:00   อ่าน 20 ครั้ง