โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
2,9 กันยายน 2565 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ระดับชั้นอนุบาล
  วันที่ 2, 9 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,17:00   อ่าน 12 ครั้ง