โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
3 ตุลาคม 2565 นำนักเรียนร่วมทำบุญในวันพระ ณ วัดดอนหวาย
     วันที่ 3 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำบุญและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดดอนหวาย          เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน ตามแนวทางโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 
 
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2565,14:58   อ่าน 63 ครั้ง