โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
7 และ 9 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมเรียนธรรมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา
วันที่ 7 และ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน พร้อมด้วยคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเรียนธรรมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณพระวิทยากรจากวัดสามพระยา โดยได้รับความอนุเคราะห์ประสานพระวิทยากรจากวัดดอนหวาย
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,07:31   อ่าน 19 ครั้ง