โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
9 พฤศจิกายน 2565 ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศ โรงเรียน
      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน  พร้อมคณะครู รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียน      การสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำโดยศน.บุญสุพร เพ็งทา และศน.ธีรนุช แฝงเพ็ชร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา        ซึ่งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,07:34   อ่าน 19 ครั้ง