โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
14 พฤศจิกายน 2565 มอบเกียรติบัตรวันลอยกระทง
      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของ          รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกระทงครอบครัวจากวัสดุธรรมชาติ (กระทงรักษ์โลก) เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและสืบสานประเพณีไทย
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,09:08   อ่าน 9 ครั้ง