โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
15 พฤศจิกายน 2565 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ปีการศึกษา 2565
      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของ         รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่านคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน สร้างความเข้าใจหลักธรรม              ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทางโรงเรียนวัดดอนหวายขอกราบขอบพระคุณพระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวายที่สนับสนุนการจัดการสอบในครั้งนี้
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,09:11   อ่าน 10 ครั้ง