โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
16 พฤศจิกายน 2565 เข้าพิธีประจำกองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 1๖ พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสายชั้นมัธยมศึกษา จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับบ่า ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ (มัธยม) เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ได้ปฏิญาณตนเป็นสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างภาคภูมิใจและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,09:13   อ่าน 10 ครั้ง