โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
3 ตุลาคม 2565 นำนักเรียนร่วมทำบุญในวันพระ ณ วัดดอนหวาย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 65
1 ตุลาคม 2565 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 65
งานเกษียณ “ความภูมิใจ...เส้นชัยแห่งคุณค่า” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 65
27 กันยายน 2565 กราบนมัสการพระเมธีธรรมานันท์ เนื่องในเกษียณอายุราชการ
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
26 กันยายน 2565 ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
26 กันยายน 2565 ทำบุญเนื่องวันสาทรไทย ณ วัดดอนหวาย
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
21 กันยายน 2565 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
14-16 กันยายน 2565 การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
13 กันยายน 2565 ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
13 กันยายน 2565 มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
20 กันยายน 2565 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
2,9 กันยายน 2565 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ระดับชั้นอนุบาล
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
5 กันยายน 2565 ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
31 สิงหาคม 2565 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ท่าจีนศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
30 สิงหาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูกลุ่มสาระภาษาไทย
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
27 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวรุ่นใหม่
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
27 สิงหามคม 2565 อบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
27 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65