โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมนัสชยา ปลีทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,12:07  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล ปถคามินทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,22:02  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา สะสมทรัพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,17:29  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..